LETT(ERE)

Om kursetTid: Mandag 2. september kl. 18.00

Sted: Atlas helse og velvære avd. Haugesund


 • Varighet på kurset er 12 uker
 • Fokus på livsstilsendring - "ikke quick fixes"
 • Ukentlige foredrag 
 • Individuell veiledning 
 • Treningsprogram for de som vil trene
 • Veileder med mastergrad i ernæring 


Kurset varer i 12 uker. Uker med ferie/helligdager bortfaller og forskyver forløpet. Etter 12 uker er det mulig med videre individuell veiledning etter avtale. 


Vi foretar ukentlig registrering av kroppsvekt for å måle fremgang. Å følge med på kroppsvekt kan være en utfordring for enkelte, men vi forholder oss til tallet objektivt for å se endring. 


Foredragene består av ulike tema, og inkluderer blant annet: 

 • Målsetting - Hvordan sette realistiske og målbare mål
 • Dietter og metoder for vektnedgang
 • Matomgivelser
 • Begrepet energi
 • Metabolisme - om kroppens stoffskifte
 • Næringsstoffene
 • Livsstilsendring


Ved behov kan du få tilgang til en fleksibel kostholdsplan, satt opp etter dine matvarepreferanser og ønsker. Med fleksibel plan menes at man kan velge mellom flere ulike varianter av et måltid, der energiinntaket holdes innenfor rammene. Kostholdsplanene inneholder beregninger av både makro- og mikronæringsstoffer og vi adresserer eventuelle mangler i kosten. En kostholdsplan behøver ikke å følges slavisk, men kan også fungere som en mal eller et utgangspunkt for kostholdet og illustrerer mengde og balanse.


Alle deltakere foretar kostregistrering på ulike tidspunkt for å dokumentere hva som faktisk spises. Dette gir grunnlag til individuell veiledning, og vil avdekke potensielle områder for forbedring. Kostregistrering foregår vanligvis over minimum 3 dager på rad. 


For de som ønsker å trene, kan det settes opp enkle, men effektive treningsprogram. Programmet sendes enten som PDF-fil som kan skrives ut, eller settes opp i delt Excel-fil. Du kan trene hjemme eller på studio. Ønsker du ikke å trene gjennom kurset, så behøver du ikke det. Trening er et verdifullt verktøy for varig vektreduksjon, men det er ikke essensielt. 


Kurset foregår i små grupper og det deles tanker og erfaringer ved oppmøtene. All informasjon som kommer fram under møtene forblir mellom deltakerne. 


Målet med Lett(ere) er vektreduksjon under programmets varighet (6 - 12 kg) og økt kunnskap og forståelse for fysiologien og det mentale bak både selve vektreduksjonen og hva man gjør etterpå for å holde vekten nede. Kunnskapsløftet skal bidra til at du vet hva som skal til for å oppnå vektreduksjon og å holde kroppsvekten der du ønsker den. Ved fullført program mottar du et kompendium i PDF-format med materiale fra alle foredragene, slik at du enkelt kan finne igjen informasjonen. 


Foredrag og veiledning blir holdt med vitenskapelig bakgrunn og er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.


Hvem passer kurset for?

 • Du er motivert og klar til endring. 
 • Du har mulighet til å fokusere på målsettingen i denne perioden. 


Slik blir du med: 

 1. Fyll ut registreringsskjema. 
 2. Du mottar bekreftelse på plassen via e-post med informasjon om oppstart. Merk at dette kan ta inntil tre virkedager og sjekk gjerne søppelpost.
 3. Møt opp🙂


Pris: 

Kr 1990,- per måned (totalt kr 5970,-)

Om veilederen

Vegard Færås M.Sc.

Ernæringsveileder

 • Mastergrad i helsevitenskap, spesialisering i samfunnsernæring
 • Bachelorgrad i ernæring


Jeg har 15 års erfaring fra Kriminalomsorgen som fengselsbetjent, hvor blant annet endringsarbeid står sentralt, en erfaring jeg benytter meg av for veiledning innen livsstilsendring. Jeg har også jobbet som personlig trener, og har vært aktiv i ulike idretter, hvorav jeg har hatt både lederverv og trenerrolle innen styrkeløft.


Jeg veileder ut ifra beste tilgjengelige evidens, og følger i hovedsak Helsedirektoratets kostråd. 


Min visjon er å formidle kunnskap slik at flest mulig kan ta informerte valg i hverdagen som støtter god helse!

Registrering

Lurer du på noe? Ta kontakt! 


Tlf: 411 51 563

E-post: vegard@kostholdsveiledning.no