Vegard Færås

Ernæringsveileder og personlig trener

Vegard innehar bachelorgrad i ernæring (BSc Ernæring) fra Bjørknes Høyskole og kurs i blant annet personlig trening. Han har over 13 års erfaring fra Kriminalomsorgen som fengselsbetjent, et yrke hvor endringsarbeid står sentralt. Til tross for at utfordringene til innsatte i fengsel er annerledes enn hos overvektige og idrettsutøvere, kan ofte prinsippene og tilnærmingen for endring og forbedring ha mye til felles.


I sin aktive periode med styrkeløft, deltok Vegard i alt i 26 stevner over 11 år. Han stiftet og ledet den lokale styrkeløftklubben, hvor han også fungerte som trener. Fascinasjonen for kroppens fantastiske evne til adaptasjon og prestasjon gjorde at han bygget på kunnskapen med bachelorgrad i ernæring. En av årsakene til valget av utdannelse er at man ofte ser både idrettsutøvere og mosjonister gå glipp av fremgang med ikke-optimal ernæring. I tillegg er den kontinuerlige informasjonsstrømmen i ulike kanalen både sprikende og forvirrende for mange. 


Den tverrfaglige kunnskapen og erfaringen fra endringsarbeid, trening og ernæring gir et helhetlig grunnlag for veiledningen hos Atlas. 


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


E-post: vegard@atlashelse.no

Tlf direkte: 973 37 971