LETT(ERE)

OM KURSET
NB: NESTE KURS HAR OPPSTART SEPTEMBER 2023!


 • Varighet på kurset er 12 uker.
 • Fokus på livsstilsendring - "ikke quick fixes"
 • Ukentlig foredrag med flere tema: 
  • Målsetting
  • Dietter og metoder for vektnedgang
  • Energi
  • Metabolisme - om kroppens stoffskifte
  • Næringsstoffene
  • Endring
 • Individuelle kostholdsplaner
 • Treningsprogram for de som vil trene
 • Individuell oppfølging
 • Fagutdannet veileder Kursets løp varer i 12 uker. Uker med ferie/helligdager bortfaller og forskyver forløpet. Etter 12 uker er det mulig med videre individuell veiledning etter avtale. Ved fravær kan du få tilsendt videoforedrag av emnet. 


Vi foretar ukentlig registrering av kroppsvekt for å måle fremgang. Å følge med på kroppsvekt kan være en utfordring for enkelte, men vi forholder oss til tallet objektivt for å se endring. 


Du får tilgang til fleksible kostholdsplaner satt opp etter dine matvarepreferanser og ønsker. Med fleksibel plan, menes at med en syvdagers plan kan du velge måltid på kryss av dagene. Så lenge energiinntaket blir likt for dagen, er du fri til å velge måltidene. Kostholdsplanene inneholder beregninger av både makro- og mikronæringsstoffer og vi adresserer eventuelle mangler i kosten. En kostholdsplan behøver imidlertid ikke følges slavisk, men kan fungere som en mal eller et utgangspunkt for kostholdet og illustrerer mengde og balanse. Du foretar også kostregistrering etter avtale for å dokumentere hva som faktisk spises og gir slik grunnlag til veiledning.


Treningsprogram sendes enten som PDF-fil som kan skrives ut, eller settes opp i delt Excel-fil. Du kan trene hjemme eller på studio. Ønsker du ikke å trene gjennom kurset, så behøver du ikke det. Trening er et verdifullt verktøy for varig vektreduksjon, men det er ikke essensielt. 


Kurset foregår i små grupper og det deles tanker og erfaringer ved oppmøtene. 


Foredrag og veiledning blir holdt med vitenskapelig bakgrunn og er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. 


Ved fullført program mottar du kompendium i pdf-format med materiale fra alle videoforedragene. 


Målet med Lett(ere) er vektreduksjon under programmets varighet (6 - 12 kg) og økt kunnskap og forståelse for fysiologien og det mentale bak både reduksjonen og hva man gjør etterpå for å holde vekten. Man kan si at delmålet for kurset er selve vektnedgangen, mens hovedmålet er å bli der.


Kurset holdes av fagutdannet veileder med bachelorgrad i ernæring, per nå masterstudent i samfunnsernæring.


Hvem passer kurset for?


 • Du er motivert og klar til endring. 
 • Du har mulighet til å fokusere på målsettingen i denne perioden. 


Hvem passer kurset ikke for? 


 • Du har en pågående spiseforstyrrelse. Slik blir du med: 


 1. Fyll ut registreringsskjema. 
 2. Du mottar bekreftelse på plassen via e-post med informasjon om oppstart. Merk at dette kan ta to-tre virkedager og sjekk gjerne søppelpost.
 3. Møt opp🙂

Tid: September 2023
Sted: Lindangervegen i Haugesund

PRISER

 • Kr 2990,- ved månedlig betaling (totalpris 12 uker kr 8970,-)
 • Kr 8470,- ved forhåndsbetaling


Betaling ved oppmøte.

REGISTRERING